Chỉ số RSI là gì? Cách giao dịch với RSI

Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) là một chỉ báo động lượng kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật để đo lường tốc độ và mức độ biến động giá cả của một tài sản. Chỉ số này được phát triển bởi J. Welles Wilder và được giới thiệu lần đầu tiên trong cuốn sách của ông New Concepts in Technical Trading Systems vào năm 1978. RSI là viết tắt của Relative Strength Index, có nghĩa là chỉ số sức mạnh tương đối. Chỉ báo này cho biết sức mạnh của xu hướng giá hiện tại so với các xu hướng giá trước đó. RSI dao động trong khoảng từ 0 đến 100, với các giá trị cao hơn cho biết giá đang tăng mạnh và các giá trị thấp hơn cho biết giá đang giảm mạnh.

 Giới thiệu về chỉ báo RSI

Chỉ số RSI được tính bằng cách so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá đóng cửa trung bình trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 ngày). Công thức tính toán RSI như sau:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Trong đó:

 • RS = Chỉ số sức mạnh tương đối
 • Giá đóng cửa hiện tại = Giá đóng cửa của tài sản tại thời điểm hiện tại
 • Giá đóng cửa trung bình = Giá đóng cửa trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định

Chỉ số RSI có thể được đọc hiểu theo một số cách khác nhau. Một số cách đọc hiểu phổ biến bao gồm:

Các mức quá mua và quá bán

Các mức quá mua và quá bán là những mức giá trị RSI cho biết tài sản đang được mua quá nhiều hoặc bán quá nhiều. Các mức quá mua thường được coi là khi RSI trên 70 và các mức quá bán thường được coi là khi RSI dưới 30. Khi RSI vượt qua mức 70, tài sản có thể đang ở trong tình trạng quá mua và có thể sẽ có xu hướng giảm giá trong tương lai. Ngược lại, khi RSI xuống dưới mức 30, tài sản có thể đang ở trong tình trạng quá bán và có thể sẽ có xu hướng tăng giá trong tương lai.

Sự khác biệt giữa RSI và các chỉ số khác

RSI có một số điểm khác biệt so với các chỉ số kỹ thuật khác. Điều này bao gồm:

 • RSI là một chỉ số động lượng, trong khi đó MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ số đo lường sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động.
 • RSI chỉ tính toán dựa trên giá đóng cửa, trong khi đó Stochastic Oscillator tính toán dựa trên giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.
 • RSI không có các đường trung bình động, trong khi đó Moving Averages có các đường trung bình động để giúp xác định xu hướng.

Cách tính và đọc hiểu chỉ số RSI

Để tính toán chỉ số RSI, ta cần có giá đóng cửa của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường, khoảng thời gian này được chọn là 14 ngày. Tuy nhiên, có thể điều chỉnh khoảng thời gian này tùy theo nhu cầu và chiến lược giao dịch của từng nhà đầu tư.

Sau khi có được giá đóng cửa trong khoảng thời gian nhất định, ta sẽ tính toán giá đóng cửa trung bình của tài sản trong khoảng thời gian đó. Sau đó, ta sẽ tính toán chỉ số sức mạnh tương đối (RS) bằng cách chia giá đóng cửa hiện tại cho giá đóng cửa trung bình và sau đó nhân với 100.

Ví dụ: Giá đóng cửa của một tài sản trong 14 ngày lần lượt là: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Giá đóng cửa trung bình trong 14 ngày là (10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23)/14 = 16.5. Giá đóng cửa hiện tại là 23. Vậy chỉ số RSI sẽ là:

RSI = 100 - (100 / (1 + (23/16.5))) = 100 - (100 / 2.3939) = 58.2

Chỉ số RSI có thể được đọc hiểu theo các mức giá trị khác nhau, bao gồm:

 • Trên 70: Tài sản có thể đang ở trong tình trạng quá mua và có thể sẽ có xu hướng giảm giá trong tương lai.
 • Dưới 30: Tài sản có thể đang ở trong tình trạng quá bán và có thể sẽ có xu hướng tăng giá trong tương lai.
 • Trên 50: Tài sản có thể đang trong xu hướng tăng giá.
 • Dưới 50: Tài sản có thể đang trong xu hướng giảm giá.

Ưu điểm và nhược điểm của chỉ số RSI

Chỉ số RSI có nhiều ưu điểm, bao gồm:

 • Đơn giản và dễ hiểu: Chỉ số RSI được tính toán dựa trên giá đóng cửa và chỉ đơn giản là một con số dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Do đó, nó rất dễ hiểu và áp dụng cho các nhà đầu tư mới bắt đầu.
 • Có thể áp dụng cho nhiều loại tài sản: Chỉ số RSI có thể được sử dụng để phân tích kỹ thuật cho nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa và các công cụ tài chính khác.
 • Có thể áp dụng cho nhiều khoảng thời gian khác nhau: Chỉ số RSI có thể được tính toán cho nhiều khoảng thời gian khác nhau, từ ngắn hạn đến dài hạn. Điều này giúp các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ số này trong nhiều chiến lược giao dịch khác nhau.

Tuy nhiên, chỉ số RSI cũng có một số nhược điểm, bao gồm:

 • Có thể cho kết quả sai lệch: Chỉ số RSI có thể cho kết quả sai lệch trong trường hợp xu hướng giá của tài sản không tuân theo các mức giá trị RSI. Vì vậy, việc sử dụng chỉ số này cần được kết hợp với các công cụ và chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
 • Không phù hợp cho thị trường phi tăng: Chỉ số RSI thường không phù hợp cho thị trường phi tăng, khi giá tài sản liên tục tăng mà không có những đợt điều chỉnh. Trong trường hợp này, chỉ số RSI có thể cho kết quả quá mua liên tục, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội giao dịch.

Các cách sử dụng chỉ số RSI trong giao dịch chứng khoán

Chỉ số RSI có thể được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, bao gồm:

Chiến lược mua khi RSI vượt qua mức 30

Theo chiến lược này, khi chỉ số RSI xuống dưới mức 30 và sau đó vượt lên trên mức này, tín hiệu mua sẽ được xác nhận. Điều này cho thấy rằng tài sản có thể đã đi quá xa và có thể sẽ có xu hướng tăng giá trong tương lai.

Chiến lược bán khi RSI vượt qua mức 70

Ngược lại với chiến lược mua khi RSI vượt qua mức 30, chiến lược này sẽ bán khi chỉ số RSI vượt qua mức 70. Điều này cho thấy rằng tài sản có thể đã đi quá xa và có thể sẽ có xu hướng giảm giá trong tương lai.

Chiến lược theo xu hướng

Chỉ số RSI cũng có thể được sử dụng để xác định xu hướng của tài sản. Khi RSI ở trên mức 50, tài sản có thể đang trong xu hướng tăng giá và khi RSI dưới mức 50, tài sản có thể đang trong xu hướng giảm giá. Các nhà đầu tư có thể sử dụng chiến lược này để mua khi RSI vượt qua mức 50 và bán khi RSI xuống dưới mức này.

Các ví dụ minh họa về việc áp dụng chỉ số RSI

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng chỉ số RSI trong giao dịch, chúng ta có thể xem xét một số ví dụ minh họa sau đây:

Ví dụ 1: Sử dụng RSI để xác định điểm mua và bán

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ xem xét biểu đồ giá của cổ phiếu Apple (AAPL) trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2020. Chúng ta sẽ tính toán chỉ số RSI cho 14 ngày và sử dụng chiến lược mua khi RSI vượt qua mức 30 và bán khi RSI vượt qua mức 70.

Ngày Giá đóng cửa RSI 14 ngày
1/1/2020 $75.09
2/1/2020 $74.36
3/1/2020 $74.95
28/12/2020 $136.69 68.5
29/12/2020 $134.87 65.6
30/12/2020 $133.72 63.4
31/12/2020 $132.69 61.1

Khi RSI vượt qua mức 30 vào ngày 28/12/2020, chúng ta có thể xác nhận tín hiệu mua và mua cổ phiếu AAPL. Sau đó, khi RSI vượt qua mức 70 vào ngày 31/12/2020, chúng ta có thể bán cổ phiếu này và thu lợi nhuận.

Ví dụ 2: Sử dụng RSI để xác định xu hướng của tài sản

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ xem xét biểu đồ giá của tiền điện tử Bitcoin (BTC) trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2020. Chúng ta sẽ tính toán chỉ số RSI cho 14 ngày và sử dụng chiến lược theo xu hướng để mua khi RSI vượt qua mức 50 và bán khi RSI xuống dưới mức này.

Ngày Giá đóng cửa RSI 14 ngày
1/1/2020 $7,195.8
2/1/2020 $6,954.5
3/1/2020 $7,317.4
28/12/2020 $26,378.7 76.9
29/12/2020 $27,105.1 78.5
30/12/2020 $28,990.3 81.9
31/12/2020 $28,767.0 80.2

Khi RSI vượt qua mức 50 vào ngày 28/12/2020, chúng ta có thể xác nhận xu hướng tăng giá của Bitcoin và mua tiền điện tử này. Sau đó, khi RSI xuống dưới mức 50 vào ngày 31/12/2020, chúng ta có thể bán Bitcoin và thu lợi nhuận.

Các mức giá trị và ý nghĩa của chỉ số RSI

Chỉ số RSI có thể được đọc hiểu theo nhiều mức giá trị khác nhau, bao gồm:

 • Trên 70: Tài sản có thể đang ở trong tình trạng quá mua và có thể sẽ có xu hướng giảm giá trong tương lai.
 • Dưới 30: Tài sản có thể đang ở trong tình trạng quá bán và có thể sẽ có xu hướng tăng giá trong tương lai.
 • Trên 50: Tài sản có thể đang trong xu hướng tăng giá.
 • Dưới 50: Tài sản có thể đang trong xu hướng giảm giá.

Ngoài ra, chỉ số RSI cũng có thể cho kết quả ở các mức giá trị khác như 20, 40, 60 và 80. Các mức giá trị này cũng có ý nghĩa tương tự như các mức giá trị chính (30, 50, 70) và có thể được sử dụng để xác định điểm mua và bán của tài sản.

Các chiến lược giao dịch dựa trên chỉ số RSI

Chỉ số RSI có thể được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, bao gồm:

Chiến lược theo xu hướng

Đây là chiến lược phổ biến nhất khi sử dụng chỉ số RSI. Theo chiến lược này, các nhà đầu tư sẽ mua khi RSI vượt qua mức 50 và bán khi RSI xuống dưới mức này. Điều này cho thấy rằng tài sản có thể đang trong xu hướng tăng giá khi RSI ở trên mức 50 và trong xu hướng giảm giá khi RSI dưới mức này.

Chiến lược ngưỡng mua và bán

Theo chiến lược này, các nhà đầu tư sẽ mua khi RSI vượt qua mức 30 và bán khi RSI vượt qua mức 70. Điều này cho thấy rằng tài sản có thể đã đi quá xa và có thể sẽ có xu hướng đảo chiều trong tương lai.

Chiến lược đảo chiều

Chiến lược này được sử dụng khi chỉ số RSI cho kết quả sai lệch và tài sản không tuân theo các mức giá trị của chỉ số. Theo chiến lược này, các nhà đầu tư sẽ mua khi RSI xuống dưới mức 30 và bán khi RSI vượt qua mức 70. Điều này cho thấy rằng tài sản có thể sẽ có xu hướng đảo chiều sau khi đi quá xa so với các mức giá trị của chỉ số.

Các sai lầm thường gặp khi sử dụng chỉ số RSI

Một số sai lầm thường gặp khi sử dụng chỉ số RSI bao gồm:

 • Không kết hợp với các công cụ và chỉ báo khác: Chỉ số RSI không phải là một công cụ độc lập để đưa ra quyết định giao dịch. Việc sử dụng chỉ số này cần được kết hợp với các công cụ và chỉ báo khác để đưa ra quyết định chính xác.
 • Không hiểu rõ về tài sản: Mỗi tài sản có những đặc điểm riêng và việc áp dụng chỉ số RSI cũng cần phải dựa trên những đặc điểm này. Do đó, việc không hiểu rõ về tài sản có thể dẫn đến việc sử dụng chỉ số RSI không hiệu quả.
 • Quá tin tưởng vào chỉ số RSI: Chỉ số RSI cũng có thể cho kết quả sai lệch trong một số trường hợp, do đó việc quá tin tưởng vào chỉ số này có thể dẫn đến các quyết định giao dịch không chính xác.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng chỉ số RSI

Để sử dụng chỉ số RSI hiệu quả, các nhà đầu tư cần lưu ý một số điểm sau:

 • Kết hợp với các công cụ và chỉ báo khác: Chỉ số RSI nên được kết hợp với các công cụ và chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
 • Hiểu rõ về tài sản: Việc hiểu rõ về tài sản và các đặc điểm của nó là rất quan trọng khi sử dụng chỉ số RSI.
 • Theo dõi biến động giá cả: Chỉ số RSI có thể cho kết quả sai lệch trong những thị trường có biến động giá cả mạnh, do đó việc theo dõi biến động giá cả là rất quan trọng.
 • Điều chỉnh thời gian: Thời gian cũng là yếu tố quan trọng khi sử dụng chỉ số RSI. Các nhà đầu tư cần điều chỉnh thời gian phù hợp để đưa ra quyết định chính xác.

Tổng kết và khuyến nghị khi sử dụng chỉ số RSI

Chỉ số RSI là một công cụ hữu ích trong việc đánh giá xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, việc sử dụng chỉ số này cần được kết hợp với các công cụ và chỉ báo khác để đưa ra quyết định chính xác. Ngoài ra, việc hiểu rõ về tài sản và theo dõi biến động giá cả cũng là rất quan trọng khi sử dụng chỉ số RSI. Các nhà đầu tư cần lưu ý các sai lầm thường gặp và các lưu ý quan trọng khi sử dụng chỉ số này để đạt được kết quả tốt nhất trong giao dịch.

Kết luận

Chỉ số RSI là một công cụ hữu ích trong việc đánh giá xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch trên thị trường chứng khoán. Việc hiểu rõ về cách tính và đọc hiểu chỉ số RSI, cùng với các ưu điểm và nhược điểm của nó, sẽ giúp các nhà đầu tư sử dụng chỉ số này hiệu quả hơn. Ngoài ra, việc áp dụng các chiến lược giao dịch dựa trên chỉ số RSI và lưu ý các sai lầm thường gặp khi sử dụng chỉ số này cũng là điều cần thiết để đạt được kết quả tốt nhất trong giao dịch. Tóm lại, chỉ số RSI là một công cụ hữu ích và có thể được sử dụng để hỗ trợ quyết định giao dịch, nhưng cần được kết hợp với các công cụ và chỉ báo khác để đưa ra quyết định chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *