Altcoin

Aevo là gì? Giải pháp mới cho công nghệ hiện đại

New Altcoin

Aevo là một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) được xây dựng trên cơ sở hạ tầng giao ...

Manta Network là gì?

New Altcoin

Manta Network là một giao thức phi tập trung cung cấp các giải pháp bảo mật cho các giao dịch ...

Dagora là gì? Tổng quan cho người mới bắt đầu

New Altcoin

Dagora là một nền tảng giao dịch NFT phi tập trung hàng đầu, được phát triển bởi công ty Nighty ...

ChainSwap là gì?

New Altcoin

ChainSwap là một dự án mới trong thế giới blockchain, được thành lập vào năm 2021 với mục tiêu cung ...

Gomble Game Airdrop

Gomble là gì?

New Altcoin

Gomble là một studio game chuyên phát triển các trò chơi đơn giản trên nền tảng blockchain. Đây là một ...

AltLayer là gì?

New Altcoin

AltLayer là một nền tảng kết hợp Không gian làm việc hợp tác (Collaborative Workspace) với nền tảng Quản lý ...

Threshold Network (T) là gì – Hiểu rõ hơn về mạng ngưỡng

New Altcoin

Threshold Network, được viết tắt là T, là một khái niệm mới trong lĩnh vực mạng máy tính và đang ...

Matic là gì Tìm hiểu về sự phát triển và tiềm năng của nền tảng Layer 2

New Altcoin

Matic, hay còn được gọi là Polygon, là một trong những dự án blockchain đang thu hút sự chú ý ...

Farcaster là gì Tìm hiểu về công nghệ hỗ trợ kết nối giữa các thế giới

New Altcoin

” Farcaster có lẽ là một thuật ngữ khá mới mẻ đối với nhiều người. Tuy nhiên, nó lại là ...