Kiến Thức

Chỉ số RSI là gì? Cách giao dịch với RSI

New Altcoin

Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) là một chỉ báo động lượng kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong ...

MACD là gì? Cách sử dụng MACD có lợi nhuận trong giao dịch

New Altcoin

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ số kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ ...

Revolutionizing Audio Editing with Artificial Intelligence Explore the Latest AI Audio Tools

New Altcoin

In the fast-paced world of audio production, staying ahead of the curve is crucial for success. With the rapid advancements ...

Tìm hiểu về Layer 2 Khái niệm, chức năng và ứng dụng

New Altcoin

Layer 2 hoặc còn được gọi là Data Link Layer là một trong những layer quan trọng trong kiến trúc ...

Quỹ ETF là gì?

New Altcoin

Quỹ ETF (viết tắt của Exchange Traded Fund) là một loại quỹ đầu tư tập trung vào theo dõi một ...

WoofI là gì?

New Altcoin

WoofI là một hệ sinh thái phi tập trung được thiết kế để cung cấp một hệ thống chăm sóc ...

Web3 là gì?

New Altcoin

Web3 là thế hệ thứ ba của internet, được xây dựng trên nền tảng công nghệ blockchain. Nó hứa hẹn ...

Sàn DEX là gì?

Sàn DEX Là Gì? Khám Phá Thế Giới Của Các Sàn Giao Dịch Phi Tập Trung

admin

Trong thế giới tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, sàn DEX (Decentralized Exchange) đóng một vai trò quan ...

kyc là gì

KYC Là Gì? Tầm Quan Trọng và Ứng Dụng Trong Ngành Tài Chính

admin

Trong ngành tài chính, thuật ngữ “KYC” (Know Your Customer) đóng vai trò quan trọng không chỉ trong việc tuân ...